Formularz dla grup

Płatność przelewem powinna być wcześniej zgłoszona i opłacona na podstawie otrzymanej faktury. Kwota ta nie podlega zwrotowi w przypadku, gdy grupa nie pojawi się w zarezerwowanym terminie lub stawi się mniejsza liczba uczestników. Potwierdzenie przelewu jest dokumentem uprawniającym do wstępu w rezerwowanym terminie.
* Cena ustalana w zależności od liczby osób i dostępności.