Regulamin Aqua Fitness

Regulamin uczestnictwa w zajęciach Aqua Fitness

1. Warunkiem zapisu i uczestnictwa w zajęciach Aqua Fitness jest dokonanie wpłaty za zajęcia w wysokości zgodnej z obowiązującym cennikiem. Wpłaty dokonać można kartą płatniczą lub w formie gotówkowej w kasie Aquaparku Reda. Faktury wystawiane będą na życzenie klienta.

2. Korzystanie z zajęć umożliwia posiadanie imiennej karty wejścia oraz opaski w wyznaczonym kolorze. Karta jest ważna wyłącznie w podanym okresie i upoważnia do udziału w zajęciach zorganizowanych: Aqua Aerobik /Aqua Spinning w ustalonym terminie po uprzedniej rezerwacji miejsca.

3. W przypadku wykupienia karty wstępu na zajęcia Aqua Fitness – w koszt karty wliczono wejście do Aquaparku dla jednego uczestnika. Czas zajęć z instruktorem wynosi: 45 min. Natomiast łączny czas do wykorzystania od momentu wejścia do wyjścia z Aquaparku wynosi: 80 min.

4. Po przekroczeniu przewidzianego czasu dla uczestnika zajęć, naliczona zostanie opłata dodatkowa, tj. 0,50 zł/1min/osobę.

5. Aktualną kartę należy okazywać każdorazowo w kasie Aquaparku w zamian za kluczyki do szafki.

6. Warunkiem uczestnictwa w kolejnym cyklu jest dokonanie wpłaty na ostatnich zajęciach przed rozpoczęciem następnego cyklu. Jedynie wtedy Aquapark gwarantuje uczestnikowi stałą rezerwację miejsca w grupie.

7. Zasady odwoływania i odrabiania zajęć Aqua Fitness:

a) za niewykorzystane i opuszczone zajęcia grupowe, nie przewiduje się zwrotu gotówki,
b) każdy uczestnik zajęć Aqua Fitness ma możliwość odrabiania zajęć w trakcie ważności karnetu po wcześniejszym odwołaniu rezerwacji,
c) rezerwacje mogą zostać odwołane do godziny 12:00 dnia poprzedzającego zajęcia,
d) odrabianie zajęć możliwe jest w grupach, w których są wolne miejsca, po uprzedniej rezerwacji,
e) w przypadku, gdy osoba nie odwoła rezerwacji zajęcia lub zgłosi to za późno, a na jej miejsce nie znajdzie się inny uczestnik, wejście będzie pobierane z karnetu,
f) rezerwacje można dokonać telefonicznie pod nr 537-977-916

8. Zajęcia odbywają się:

a) Aqua Spinning: poniedziałki 18:30; wtorki 8:15, 20:00, 20:45 oraz czwartki i piątki o godz. 20.00 i 20.45;
b) Aqua Aerobik: poniedziałki 19:15; wtorki 9:30, 19:00; środy 18:30, 19:15 oraz czwartki 8:15, 9:00 (Aqua Senior) i 19:00.

9. Zajęcia odbywają się na basenie pływackim o głębokości 90 – 135 cm.

10. Zajęcia obywają się w grupach do 10 osób (Aqua Spinning), do 30 osób (Aqua Aerobik).

11. Uczestnicy zajęć zobowiązani są do posiadania: stroju kąpielowego, klapek, ręcznika, obuwia do wody (Aqua Spinning).

12. Zajęcia mogą być poprowadzone przez innego instruktora niż ustalony w grafiku.

13. Zajęcia mogą być przełożone lub odwołane przez dyrekcję Aquaparku; ewentualne przerwy będą odrabiane w innym terminie.

14. Za bezpieczeństwo uczestników podczas zajęć, odpowiedzialność ponoszą instruktorzy/trenerzy pływania.

15. Aquapark nie ponosi odpowiedzialności za zagubione lub pozostawione rzeczy na terenie Aquaparku.

16. Warunkiem uczestnictwa w zajęciach jest dobry stan zdrowia i brak przeciwwskazań zdrowotnych do uczestnictwa w zajęciach Aqua Fitness. Za zatajenie lub nieujawnienie informacji o stanie zdrowia lub przeciwwskazaniach do uczestniczenia w zajęciach odpowiedzialność ponoszą pełnoletni uczestnicy, a w przypadku dzieci ich opiekunowie prawni lub osoby pod opieką których uczestniczą w zajęciach.

17. Aquapark zastrzega sobie prawo do dokumentowania postępów uczestników zajęć poprzez wykonywanie zdjęć i filmów z zajęć oraz zamieszczania ich na stronie www.aquaparkreda.pl oraz na portalach społecznościowych Aquaparku.

18. Zapisanie się na zajęcia oraz uiszczenie opłaty jest jednoznaczne z akceptacją wszystkich postanowień regulaminu zajęć Aqua Fitness oraz regulaminu Aquaparku Reda.