Regulamin Aqua Fitness

Regulamin uczestnictwa w zajęciach Aqua Fitness 

 1. Warunkiem zapisu i uczestnictwa w zajęciach AquaFitness jest dokonanie wpłaty za zajęcia w wysokości zgodnej z obowiązującym cennikiem. Wpłaty dokonać można kartą płatniczą lub w formie gotówkowej w kasie Aquaparku Reda. Faktury wystawiane będą na życzenie klienta.
 1. Korzystanie z zajęć umożliwia posiadanie imiennej karty wejścia oraz opaski w wyznaczonym kolorze. Karta jest ważna wyłącznie w podanym okresie i upoważnia do udziału w zajęciach zorganizowanych: AquaAerobik, AquaSpinning, AqauSenior w ustalonym terminie po uprzedniej rezerwacji miejsca. 
 1. W przypadku wykupienia karty wstępu na zajęcia AquaFitness – w koszt karty wliczono wejście do Aquaparku dla jednego uczestnika. Czas zajęć z instruktorem wynosi: 45 min. Natomiast łączny czas do wykorzystania od momentu wejścia do wyjścia z Aquaparku wynosi: 80 min.
 1. Po przekroczeniu przewidzianego czasu dla uczestnika zajęć, naliczona zostanie opłata dodatkowa, tj. 0,50 zł/1min/osobę.
 1. Aktualną kartę należy okazywać każdorazowo w kasie Aquaparku w zamian za kluczyki do szafki.
 1. Warunkiem uczestnictwa w kolejnym cyklu jest dokonanie wpłaty na ostatnich zajęciach przed rozpoczęciem następnego cyklu. Jedynie wtedy Aquapark gwarantuje uczestnikowi stałą rezerwację miejsca w grupie. 
 1. Zasady odwoływania i odrabiania zajęć AquaFitness:
 • za niewykorzystane i opuszczone zajęcia grupowe, nie przewiduje się zwrotu gotówki,
 • każdy uczestnik zajęć AquaFitness ma możliwość odrabiania zajęć w trakcie ważności karnetu po wcześniejszym odwołaniu rezerwacji,
 • rezerwacje mogą zostać odwołane do godziny 12:00 dnia poprzedzającego zajęcia,
 • odrabianie zajęć możliwe jest w grupach, w których są wolne miejsca, po uprzedniej rezerwacji,
 • w przypadku, gdy osoba nie odwoła rezerwacji zajęcia lub zgłosi to za późno, a na jej miejsce nie znajdzie się inny uczestnik, wejście będzie pobierane z karnetu,
 • rezerwacje można dokonać telefonicznie pod nr 537-977-916                                                                                                            

 8. Zajęcia odbywają się:

 • AquaSpinning: poniedziałki 18:30/19:15; wtorki 8:15/20:00/20:45; środy 20:00 oraz czwartki o godz. 20.00 i 20.45;
 • AquaAerobik: poniedziałki 19:00/20:00; wtorki 9:00/19:00; środy 20:00, czwartki 8:15/19:00 oraz piątki 20:15
 • Aqua Senior: czwartki 9:00/9:45
 1. Zajęcia odbywają się na basenie pływackim o głębokości 90 – 135 cm oraz na basenie sportowym o głębokości 120-180 cm.
 2. Zajęcia obywają się w grupach do 10 osób (AquaSpinning), do 30 osób (AquaAerobik i AquaSenior).
 1. Uczestnicy zajęć zobowiązani są do posiadania: stroju kąpielowego, klapek, ręcznika, obuwia do wody (AquaSpinning).
 1. Zajęcia mogą być poprowadzone przez innego instruktora niż ustalony w grafiku.
 1. Zajęcia mogą być przełożone lub odwołane przez dyrekcję Aquaparku; ewentualne przerwy będą odrabiane w innym terminie.
 1. Za bezpieczeństwo uczestników podczas zajęć, odpowiedzialność ponoszą instruktorzy/trenerzy pływania.
 1. Aquapark nie ponosi odpowiedzialności za zagubione lub pozostawione rzeczy na terenie Aquaparku.
 1. Warunkiem uczestnictwa w zajęciach jest dobry stan zdrowia i brak przeciwwskazań zdrowotnych do uczestnictwa w zajęciach AquaFitness. Za zatajenie lub nieujawnienie informacji o stanie zdrowia lub przeciwwskazaniach do uczestniczenia w zajęciach odpowiedzialność ponoszą pełnoletni uczestnicy, a w przypadku dzieci ich opiekunowie prawni lub osoby pod opieką których uczestniczą w zajęciach.
 1. Aquapark zastrzega sobie prawo do dokumentowania postępów uczestników zajęć poprzez wykonywanie zdjęć i filmów z zajęć oraz zamieszczania ich na stronie aquaparkreda.pl oraz na portalach społecznościowych Aquaparku.
 1. Zapisanie się na zajęcia oraz uiszczenie opłaty jest jednoznaczne z akceptacją wszystkich postanowień regulaminu zajęć AquaFitness oraz regulaminu Aquaparku Reda.