Regulamin Aquaparku Spa&Saunarium Reda

1. Saunarium jest integralną częścią kompleksu basenów rekreacyjnych  „Aquapark Reda” zlokalizowanego w Redzie na ulicy Morskiej 5, zarządzanych przez Zespół Basenów Rekreacyjnych w Redzie sp. z o.o., w którym obowiązują przepisy Regulaminu Ogólnego Aquaparku Reda oraz niniejszy regulamin.

2. Przed wejściem do saunarium należy zapoznać się z niniejszym regulaminem i regulaminem Aquaparku.

3. Korzystanie z Saunarium jest równoznaczne z akceptacja wszystkich postanowień regulaminów.

4. Przy korzystaniu z Saunarium należy bezwzględnie stosować się do postanowień niniejszego regulaminu, regulaminu Aquaparku, zasad użytkowania  saunarium, poleceń oraz informacji udzielanych przez pracowników saunarium.

5. Przebywanie w strefie Saunarium jest jednoznaczne z akceptacją możliwości przebywania w towarzystwie osób nagich lub niekompletnie ubranych.

6. Saunarium składa się z pomieszczeń saunowych (sauny suche oraz łaźnie), wypoczywali, natrysków, bani schładzającej, tarasu zewnętrznego oraz sauny zewnętrznej.

7. Korzystający z Saunarium ponoszą pełna odpowiedzialność za stan swojego zdrowia oraz deklarują pełną zdolność fizyczną.

8. Przeciwwskazania do korzystania z pomieszczeń saunowych:

– zmiany skórne, stany zapalne skóry, otwarte rany,

– schorzenia układu krążeniowo-oddechowego, nadciśnienia, choroby naczyń krwionośnych

– choroby tarczycy, klaustrofobią, epilepsją, ostrymi stanami reumatycznymi

– ostre infekcje i stany astmatyczne

– podwyższona temperatura ciała

– kobiety w ciąży i w czasie menstruacji

– stan po spożyciu alkoholu lub innych środków odurzających

9. Saunarium jest strefą ciszy, korzystając z strefy zobowiązujemy się do zachowania się w sposób wyciszony, zabronione są głośne rozmowy, krzyki oraz inne zachowania, które zakłócają spokój innych korzystających.

10. Obsługą saun oraz regulacją urządzeń Saunarium mogą zajmować się jedynie pracownicy kompleksu.

11. Korzystających z Saunarium zobowiązuje się do przestrzegania porządku i utrzymania czystości użytkowanych pomieszczeń i urządzeń.

12. Saunarium jest strefą beztekstylną, w której przebywa się bez stroju kąpielowego.

13. Przed wejściem do saunarium należy:

– zdjąć wszystkie przedmioty metalowe, biżuterię,

– skorzystać z natrysku, myjąc dokładnie cale ciało, następnie wytrzeć do sucha.

14. Korzystanie z saun suchych, odbywa się nago bądź w przeznaczonym do tego stroju saunowym (ręcznik, pareo, prześcieradło) spełniającym wymogi higieniczne, bez wstawek plastikowych czy metalowych.

15. Korzystanie z łaźni, bali zanurzeniowej oraz natrysków odbywa się nago.

16. Korzystanie z pozostałych pomieszczeń nie wymienionych w pkt 14 i 15 odbywa się wyłącznie w stroju saunowym.

17. Przed kontaktem z  siedziskiem w łaźni parowej, przed jak i po  jego opuszczeniu należy opłukać je wodą.

18. Podczas siedzenia lub leżenia w saunie suchej konieczne jest podłożenie ręcznika pod całe ciało tak, aby żadna część ciała nie dotykała drewna (również stopy).

19. Po seansie w saunie suchej lub łaźni parowej należy obowiązkowo skorzystać z natrysków przed skorzystaniem z bani zanurzeniowej.

20. Nie wolno stosować żadnych własnych płynów, esencji, olejków czy innych substancji podczas korzystania z saun suchych czy łaźni parowej.

21. Przed każdym seansem zapachowym przeprowadzanym przez obsługę saunarium, będzie odbywać się 5 minutowa przerwa techniczna w saunie, której zostanie przeprowadzane naparzanie.

22. Nie wolno kłaść żadnych przedmiotów np. ręczników, pareo, prześcieradeł kąpielowych w pobliżu pieca ani na nim, gdyż grozi to pożarem.

23.  W strefie zabrania się:

– chodzenia w ubraniu, stroju kąpielowym oraz obuwiu innym niż kąpielowe

– wnoszenia i korzystania z telefonów komórkowych oraz wszelkich urządzeń służących do rejestrowania obrazu czy też dźwięku

– bieganie i hałasowanie oraz prowadzenia głośnych rozmów

– wnoszenia alkoholu, napojów alkoholowych czy tez innych środków odurzających

– wnoszenie opakowań szklanych, wnoszenie i spożywania jedzenia, palenia tytoniu

– niszczenie i uszkadzanie urządzeń saunarium

– nieobyczajnych zachowani, bądź zachowań uznanych społecznie za nieprzyzwoite

– poruszanie się w przestrzeni ogólnodostępnej bez okrycia

– korzystania po wyjściu z sauny lub łaźni z kolejnych urządzeń i stref (również bani) bez wcześniejszego umycia ciała pod prysznicem

24. Zabronione są zachowania, które mogą wywołać dyskomfort pozostałych saunujacych. Pracownik ma prawo wyprosić osoby, które swoim zachowaniem nie stosują się do regulaminu.

25. Korzystający naruszający regulamin mogą zostać usunięci z obiektu bez możliwości ubiegania się o zwrotu poniesionych kosztów pobytu.

26. Aquapark Reda nie odpowiada za zdarzenia spowodowane nieprzestrzeganiem niniejszego regulaminu i Regulaminu Ogólnego Aquaparku.

27.  Administratorem danych osobowych jest Zespół Basenów Rekreacyjnych w Redzie spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Gdyni (81-313) przy ul. Tatrzańskiej 10 i przetwarzane są one w celu umożliwienia świadczenia usługi. Podstawę prawną przetwarzania danych osobowych stanowi art. 6 ust. 1 RODO – tj. przetwarzanie jest konieczne do wykonania umowy (świadczenia usług). Osobom, których dane są przetwarzane, przysługuje prawo dostępu do nich, ich poprawiania, usuwania, sprzeciwu wobec ich przetwarzania oraz żądania ich przeniesienia do innego administratora danych. Dane przetwarzane będą przez okres niezbędny do wykonania usługi.

 

 

ZATWIERDZONO DNIA: 23.05.2018

ZARZĄD ZESPOŁU BASENÓW REKREACYJNYCH W REDZIE Sp. Z o.o

 

 

Partnerzy
StenaLine Semeko GreenLoft